Znaczenie tai chi

Znaczenie tai chi

Tai Chi to dyscyplina o uniwersalnym znaczeniu. Pozwala otworzyć źródło korzyści i akcesji. Znaczenie chi jest takie samo w przypadku innych szkół. Mówi się, że korzeniem wszystkich sztuk walki jest chi gong - to samo w przypadku treningu chi gong. Więc czym jest tai chi? Kim są Chang Ching? Jakie są szkoły chi? Co to jest Chi Gong? Co to

Kontynuuj czytanie